Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

 

Serdecznie zapraszamy!

  

Serdecznie zapraszamy na imprezę Mikołajkową w OPOCE!

 

 


Andrzejki w OPOCE ?


Serdecznie zapraszamy!Karaoke w Opoce

28.09.2015


Spółdzielnia Socjalna Opoka została nagrodzona statuetką LODOŁAMACZ 2015.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Nagrodę w imieniu Spółdzielni odebrała nasza wiceprezes – Agnieszka Ścigaj

 

 

 


 


 

Nasi partnerzy: