Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Zapraszamy do Restauracji „Opoka” na wspólne oglądanie transmisji z Mistrzostw Europy!


Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo z powiatu będzińskiego do udziału w projekcie  ”.

 


Rozwijamy  również działalność w zakresie pośrednictwa pracy. Dotychczasowe doświadczenia jak też wykwalifikowana kadra to gwarancja profesjonalnie wykonanej usługi zarówno dla poszukujących pracy jak też dla pracodawców. Szukasz pracy?  Szukasz pracowników? Skontaktuj się z nami.

 

 


Karaoke w Opoce

28.09.2015


Spółdzielnia Socjalna Opoka została nagrodzona statuetką LODOŁAMACZ 2015.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Nagrodę w imieniu Spółdzielni odebrała nasza wiceprezes – Agnieszka Ścigaj

 

 

 


 


 

Nasi partnerzy: