Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Trwa rekrutacja do projektu „Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie” . Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Projektu w Sławkowie ulica Mały Rynek 6 i 7, II piętro. Telefon: 530 290 175

Obecnie nasi Beneficjenci uczestnniczą w spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz coach`ami.

Już wkrótce odbeda się kolejne warsztaty komuniakcji interpersonalnej .

10 sierpnia 2016  rozpoczniemy szkolenia zawodowe z zakresu ECDL Start  a już pod koniec  sierpnia 2016 rozpoczną  się kolejne szkolenia zawodowe m.in. gastronomiczne.

ZAPRASZAMY!!!

 

Regulamin, dokumenty do pobrania…. ——–> www.caz.opokas.pl

 

Nasi partnerzy: