Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

W piątek, 3.10.2013 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, po raz trzeci wręczone zostały nagrody dla Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej. Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” została tegorocznym laureatem konkursu, który nagradza przedsiębiorstwa społeczne prowadzące działalność gospodarczą, a zyski z działalności komercyjnej przeznaczające na cele społeczne.

Jesteśmy niezmiernie zaszczycone otrzymaniem tak prestiżowego tytułu. „Opoka”, która została założona 4 lata temu, jako pierwsza w Polsce przez dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, rozpoczęła działalność od świadczenia niewielkich usług kateringowych. Jako pierwsza utorowała również drogę do możliwości prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej przez spółdzielnie socjalne. ZAZ o profilu gastronomicznym prowadzimy już od półtora roku i zatrudniamy w nim 20 osób niepełnosprawnych. W spółdzielniach jest siła, która łączy czynnik gospodarczy i społeczny. Tworzą ją w większości osoby, które były zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które miały trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielni socjalnej dała im szansę na aktywizację społeczno-zawodową, integrację i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji – podsumowuje Agnieszka Ścigaj, wiceprezes „Opoki”.

Nasz sukces to sukces nas wszystkich w „Opoce”. Jesteśmy silni jako zespół, który pracuje razem i wspiera się wzajemnie nie tylko w pracy, ale i prywatnie – dodaje Agata Swędzioł, prezes spółdzielni. Teraz „Opoka” to Restauracja „Opoka” w Kluczach, Cafe Safari w Jaroszowcu, Zakład Aktywności Zawodowej „Opoka” w Chechle. To wielobranżowa spółdzielnia, która świadczy nie tylko usługi kateringowe i gastronomiczne, ale i również szkoleniowe, budowlane i opiekuńcze. To my pokazujemy innym, że można prowadzić takie przedsiębiorstwo i wciąż się rozwijać. „Opoka” gościła u siebie już ponad 200 wizyt studyjnych, nie tylko z Polski, ale i zza granicy.

Wyróżnienia w kategorii głównej otrzymali: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych – I wyróżnienie oraz II wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Społeczne „OGNISKO” Sp. z o.o. Przyznano również nagrodę w kategorii Debiut Roku, którą otrzymała Spółdzielnia Socjalna „SERCE POGÓRZA”. I wyróżnienie trafiło do Spółdzielni Socjalnej „WIATR WODA”, zaś II wyróżnienie – do Spółdzielni Socjalnej „SPRING”. „Wiatr i Woda” to również laureat Nagrody Publiczności przyznanej w plebiscycie Dziennika Polskiego.

W kategoriach jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce oraz przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce zwycięzcami zostali odpowiednio: GMINA RACIECHOWICE oraz SCANDIA COSMETICS S.A.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa. Nagrody laureatom wręczali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Sekretarz Województwa Małopolskiego – Agata Błahuciak, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Krzysztof Więckiewicz, posłowie Joanna Bobowska, Elżbieta Achinger i Józef Lassota oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska.

Nagrodę pieniężną – 20 tys. zł po raz trzeci ufundował Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Galę uświetnił występ Andrzeja Poniedzielskiego.

Źródło: www.rops.krakow.pl

 

Nasi partnerzy: