Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Psycholog/CZNZ prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące usług  indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów z aktywizacji psychospołecznej w projekcie pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami-pobierz

 

 

Nasi partnerzy: