Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Psycholog/CZNZ prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące usług  indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów z aktywizacji psychospołecznej w projekcie pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami-pobierz

 


19.10.2016

Zapraszamy już w październiku do Opoki na karaoke!!!04.10.2016

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPOKA ROZPOCZEŁA

REALIZACJE PROJEKTU NA TERENIE

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

 


STAZE

28.09.2016

 

POSZUKUJESZ STAŻYSTY?

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” wraz z Partnerem Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”

realizuje projekt: „Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych przyjęciem osób (w tym również niepełnosprawnych) na 5-miesięczne staże zawodowe, obecnie na stanowiska PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY oraz POMOC KUCHENNA. Uczestnicy projektu odbyli cykle szkoleń zawodowych.

WYNAGRODZENIE STAŻYSTÓW POKRYWA W RAMACH PROJEKTU SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „OPOKA”!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Sławkowie ul. Mały Rynek 6 i 7

Tel: 530 290 175         www.caz.opokas.pl


Trwa rekrutacja do projektu „Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie” . Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Projektu w Sławkowie ulica Mały Rynek 6 i 7, II piętro. Telefon: 530 290 175

Obecnie nasi Beneficjenci uczestnniczą w spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz coach`ami.

Już wkrótce odbeda się kolejne warsztaty komuniakcji interpersonalnej .

10 sierpnia 2016  rozpoczniemy szkolenia zawodowe z zakresu ECDL Start  a już pod koniec  sierpnia 2016 rozpoczną  się kolejne szkolenia zawodowe m.in. gastronomiczne.

ZAPRASZAMY!!!

 

Regulamin, dokumenty do pobrania…. ——–> www.caz.opokas.pl


 

Nasi partnerzy: