Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

 

Mamy przyjemność poinformować, że Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, a partnerami: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy otrzymał dofinansowanie na realizację 2 projektów:

MOWES – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” (MOWES KOM) oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” (MOWES MZ).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

- w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

- w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

 

Poniżej znajdą Państwo Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał. 1. MZ Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 MZ Karta oceny-formalnej formularza rekrutacyjnego

Zał. 3 MZ Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Zał. 4. MZ Karta oceny grupy inicjatywnej

Zał. 5. MZ Umowa szkoleniowo-doradcza z osobą fizyczną

Zał. 6. MZ Umowa szkoleniowo-doradcza z osobą prawną

 

Pełna informacja w załączniku – kliknij: Info

___________________________________________

 

 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) rozpoczął działalność w obecnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Tworzy go partnerstwo 6 organizacji:

Lider:


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. Rakowicka 10B/10

31-511 Kraków

 

 

 

Partnerzy:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

ul. Grunwaldzka 5

32-500 Chrzanów

 

 

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Krasickiego 18/I p.

30-503 Kraków

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

ul. Szlak 73a

31-153 Kraków

 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

ul. Hutnicza 22, Chechło

32-310 Klucze

 

 

 

 

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

ul. Malborska 65

30 – 646 Kraków

 

 

 

Działania prowadzone przez MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r. W trakcie realizacji poszczególnych działań podjęto szereg przedsięwzięć, ukierunkowując aktywność partnerstwa zgodnie z ww. standardami.

 

Informacje dotyczące kadry OWES:

Doradcy kluczowi:

Mariusz Lachor – mail: lachor.mowes@opokas.pl

Szczepan Polak – mail: polak.mowes@opokas.pl

Doradcy biznesowi:

Iwona Curyło – mail: curylo.mowes@opokas.pl

Karolina Ledzińska – mail: ledzinska.mowes@opokas.pl

Sebastian Pieczyrak – mail: pieczyrak.mowes@opokas.pl

Doradca pierwszego wsparcia:

Szczepan Polak – mail: pcs.mowes@opokas.pl

 

Telefon: 32 307 02 67

 

Załączniki:

Oferta MOWES

Struktura organizacyjna MOWES

Materiały informacyjne na temat – zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Materiały Informacyjne na temat – zasady uruchamiania przedsiębiorstw społecznych

Materiały na temat – Przykłady dobrych praktyk w zakresie PES oraz partnerstw trój sektorowych. Zawiązywanie i rozwój partnerstw i sieci współpracy lokalnych podmiotów

Możliwości pozyskania środków na działalność PES

Akty prawne dotyczące działalności PES

Sprawozdanie merytoryczne z zakresu działań związanych z wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Spółdzielnie Socjalną OPOKA w 2017 roku.

Sprawozdanie merytoryczne z zakresu działań związanych z wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Spółdzielnie Socjalną OPOKA w 2016 roku.

 

Nasi partnerzy: