Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” jest pierwszą w Polsce, którą założyły dwa podmioty prawne o mocno ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji społecznej – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W drugiej połowie 2009 r. utworzyły spółdzielnię, która z sukcesem zaistniała w branży gastronomicznej i szkoleniowej.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” jest pierwszym podmiotem ekonomii społecznej, który powstał w ramach Projektu „ABC Gospodarki Społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Działania prowadzone przez spółdzielnię łączą w sobie profesjonalizm działalności gospodarczej z nadrzędnym uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług.

Większość kadry spółdzielni stanowią osoby, które były długotrwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne. Dzięki działalności spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy oraz możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. Doskonale tą sytuację oddaje motto spółdzielni:

„(…)najwyższy szczebel w złotej drabinie dobroczynności:
zapobiegać ubóstwu ucząc zawodu, dając komuś pracę (…)”

Majmonides, O dobroczynności z XII w.

 

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 • Pierwsze wyróżnienie w Konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” 2011 – rozdanie nagród 20.09.2011 w Kopalni Soli w Wieliczce
 • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” 2011 w w kategorii „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”
 • Nagroda I stopnia w kategorii: Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych – XII edycja Konkursu „Sposób na sukces” 2011 – rozdanie nagród 28.06.2012 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
 • Certyfikat „Zakup prospołeczny”, który wyróżnia wysokiej jakości produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Każdy kto kupuje produkty i usługi spółdzielni wspiera tworzenie nowych miejsc pracy – marzec 2013
 • Główna nagroda w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013 – rozdanie nagród 03.10.2013 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
 • Certyfikat „Znak es” – „Opoka” laureatem jedynego ogólnopolskiego konkursu „Na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku” – rozdanie nagród 22.11.2013 r. w Warszwie w Muzeum Żydów Polskich

 

Reportaże telewizyjne o spółdzielni:

 • reportaż – Telewizja 3 sektora – nakręcony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa we współpracy z lokalnym ośrodkiem TVP – zam. 13.04.2010
 • reportaż – nakręcony przez Fundację Fuga Mundi z Lublina we współpracy z lokalnym ośrodkiem TVP – zam. 23.02.2010
 • reportaż – nakręcony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa we współpracy z lokalnym ośrodkiem TVP – zam. 20.01.2011
 • reportaż

Reportaże radiowe o spółdzielni:

 • reportażPolskie Radio 3 – zamieszczony 7.09.2011
 • reportaż - Radio Kraków – 6.10.2013

 

Artykuły o Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”

 • artykuł w Przeglądzie Olkuskim „Opoka” da im pracę – 25.11.2009
 • artykuł „Spółdzienia szansą na powrót do pracy – relacja z konferencji” – 27.11.2009
 • artykuł na stronie Centrum Ekonomii Społecznej
 • artykuł „O partnerstwie międzysektorowym w Olkuszu” – 5.04.2011
 • artykuł z serii „Od pomysłu do sukcesu„, gdzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie promuje spółdzielnie, które otrzymały wsparcie na utworzenie lub rozwój działalności
 • artykuł O ekonomii społecznej w dąbrowskim ISP” – 20.05.2011
 • artykuł Ekonomia Społeczna w CH Bonarka” – 20.06.2011
 • artykuł „Konkurs „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” rozstrzygnięty!” – 20.09.2011
 • artykuł „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej został nagrodzony” – 20.09.2011
 • artykuł „Ekonomia społeczna na krakowskim Rynku Głównym” – 11.06.2012
 • artykuł Inauguracja Zakładu Aktywizacji Zawodowej” – 15.06.2012
 • artykuł Pionierzy z OPOKI. Pierwszy ZAZ założony przez spółdzielnię socjalną” – 18.07.2012


STATUT Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”

 

Nasi partnerzy: