Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty


Menu Restauracji Opoka w Kluczach od 04-24.03.2013 r. dostępne jest tutaj


Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” zaprasza na kurs z zakresu przygotowania zawodowego dla ASYSTENTÓW RODZINY według programu, który został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny oraz na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokumenty należy przesłać do dnia 20.04.2013 r.
czytaj więcej…


15.02.2012 r. po raz pierwszy obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jak dotąd taki organ w powiecie nie działał. Wiesław Pietras – prezes Stowarzyszenia „KLUCZ” – jednego z dwóch stowarzyszeń założycieli Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”, został przewodniczącym.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia „KLUCZ”


Zapraszamy wszystkie Panie na Zmysłowy Dzień Kobiet do Restauracji „OPOKA” w dniu 8 marca. W związku z dużym zainteresowaniem Babską Szafą przesuwamy Karaoke z Mateuszem na godzinę 18.00 i w związku z tym, wszystkie uczestniczki będą mieć więcej czasu na wymiany ubrań i akcesoriów modowych. Babska Szafa rozpoczyna się o godz. 15.00 i potrwa 3 godziny.
REGULAMIN BABSKIEJ SZAFY dostępny jest w restauracji, na stronie www.opokas.pl oraz tutaj na naszym fanpage’u . Dance Show jest o godz. 19.00 – tutaj bez zmian.
ZAPRASZAMY!


 

Nasi partnerzy: