Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Z przyjemnością informujemy naszych wszystkich klientów oraz sympatyków, że od marca br. możemy używać  Znaku Promocyjnego ES „Zakup ProSpołeczny” w zakresie naszych usług cateringowych, gastronomicznych świadczonych przez Restaurację „OPOKA”, kompleksowej organizacji  przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych, seminariów, konferencji oraz imprez plenerowych, organizacji wizyt studyjnych, rękodzieła artystycznego oraz usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych świadczonych w domu podopiecznego. Certyfikacja znakiem Zakup Prospołeczny i możliwość jego używania to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Więcej o Certyfikacji Znakiem Zakup Prospołeczny

Zakup Prospołeczny na FacebookuMenu Restauracji Opoka w Kluczach od 04-24.03.2013 r. dostępne jest tutaj


Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” zaprasza na kurs z zakresu przygotowania zawodowego dla ASYSTENTÓW RODZINY według programu, który został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny oraz na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokumenty należy przesłać do dnia 20.04.2013 r.
czytaj więcej…


15.02.2012 r. po raz pierwszy obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jak dotąd taki organ w powiecie nie działał. Wiesław Pietras – prezes Stowarzyszenia „KLUCZ” – jednego z dwóch stowarzyszeń założycieli Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”, został przewodniczącym.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia „KLUCZ”


 

Nasi partnerzy: