Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI.


Nowe dane teleadresowe podane są w zakładce Kontakt.

Wszelką korespondencję należy kierować na nowy adres.


W czwartek 17.11.2011 r. o godz. 10.25 w TVP 1 zostanie wyemitowano ostatni odcinek serii „A mnie się uda”. W programie wzięła udział Agata Swędzioł – Prezes Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” oraz Dariusz Tarczyński – psycholog oraz trener. czytaj więcej…


31 października uroczyście otwarto nową siedzibę spółdzielni, która obecnie mieści się w Chechle przy ul. Hutniczej 22.


W dniach od 12 do 14 października 2011 roku spółdzielnia zorganizowała wyjazd na wizytę studyjną do Bałtowa dla przedstawicieli Urzędu Gminy Klucze i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w ramach projektu „Innowacyjny Spółdzielca”, finansowanego ze środków otrzymanych za pośrednictwem Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych od ministra właściwego do spraw zabezpieczeń społecznych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. czytaj więcej…


Agata Swędzioł – prezes „OPOKI” jako przedstawiciel gminy Klucze została członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej przy Marszałku Województwa Małopolskiego. 7 października 2011 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego powołano 7 członków rady na kolejną 4-letnią kadencję. czytaj więcej…


 

Nasi partnerzy: