Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

W zakładce Restauracja OPOKA dostępne jest nowe menu wraz z nowymi daniami.


Niezmiernie miło nam poinformować, że jeden z założycieli Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”Stowarzyszenie „KLUCZ” zostało zwycięzcą w IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Stowarzyszenie „KLUCZ” zdobyło I miejsce w drugiej kategoriiprojekty skierowane do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).

Nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli stowarzyszenie otrzymało za największy projekt realizowany z EFS „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO” dla 40 osób niepełnosprawnych, którego pomysłodawczynią i kierownikiem była Agnieszka Ścigaj, Sekretarz Stowarzyszenia „Klucz” i wiceprezes „Opoki”.

czytaj więcej…


Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2014 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę 9 – osobowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych” z dnia 16.01.2014 r.  na podstawie art. 93 ust 1. pkt.7 Ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie:

W dniu 28 stycznia 2014 r. pracownik sekretariatu Spółdzielni omyłkowo otworzył, przed upływem terminu otwarcia ofert koperty z ofertami, które wpłynęły w ramach zapytania ofertowego na „dostawę 9 – osobowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych”. Pomyłka ta mogła wynikać ze zmiany treści ogłoszenia (zmiana opisu koperty od oferenta) i przesunięcia terminu składania ofert.

W związku z powyższym zgodnie z Art.93 ust.1 pkt 7 ustawy PZP postępowanie ulega unieważnieniu.

 

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie.


Szanowni Państwo,

W związku z nieścisłością jaka pojawiła się w zapytaniu ofertowym, publikujemy uzupełnienie zapytania ofertowego.
Zakres zmian – uzupełnienie zapytania ofertowego w postępowaniu zgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych. czytaj więcej…


Przyjmiemy do pracy przy obsłudze kateringów. CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: katering@opokas.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.


 

Nasi partnerzy: