Spółdzielnia Socjalna Opoka realizuje obecnie kilka projektów finansowanych ze środków Unijnych zarówno w partnerstwie i przy współpracy innych instytucji jak i samodzielnie. Swoje działania lokujemy w obszarze ekonomii społecznej, usług opiekuńczych, reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Poniżej klikając w nazwę projektu znajdą Państwo szczegółowe informację na temat jego głównych celów, realizowanych obecnie zadań oraz niezbędnych danych kontaktowych.

Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Projekt Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach
Projekt Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach
Ośrodek Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach
Projekt razem możemy więcej
Razem możemy więcej
Projekt AS Aktywni i samodzielni
AS - Aktywni i Samodzielni