Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na zadanie pt:  „Remont, przebudowa i rozbudowa prowadząca do zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z częścią mieszkalną na produkcyjno-usługowy o profilu gastronomicznym w miejscowości Klucze na działce o nr ew. gr 214/37 na podstawie decyzji pozwolenia na budowę
nr 193/2020 z dnia 25 marca 2020 r. zmienionej decyzją nr 929/2021 z dnia 28 września 2021”.

Wysokość otrzymanych środków PFRON na roku 2022                360 000,00  zł.

Całkowity koszt inwestycji                2 339 503,50 zł

 

Restauracja rodzinna

W związku z zamknięciem Naszej Restauracji zachęcamy Państwa do zamawiania zestawów obiadowych pod numerem telefonu (32) 212 64 18 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 do 13:00, a także korzystania z usług kateringowych  z dowozem do domu lub wskazanego miejsca pod numerem telefonu 505 258 527

Restauracja rodzinna

Galeria

Kontakt z restauracją

Adres siedziby:
ul. Rudnicka 2a,
32-310 Klucze
Telefon:
32 212 64 18 lub 507 088 944