Spółdzielnia Socjalna OPOKA już od dekady obok sukcesów na polu gastronomicznym, dynamicznie rozwija działalność w branży szkoleniowej. Świadczą o tym setki przeprowadzonych z powodzeniem szkoleń, kursów, warsztatów. Prowadzimy szkolenia zawodowe oraz miękkie kończące się państwowymi egzaminem certyfikowanym/czeladniczym lub zaświadczeniem ukończenia kursu.

Nasi klienci korzystając z usług szkoleniowych oferowanych przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA inwestują w swój rozwój, a tym samym w lepszą przyszłość. Dążymy do tego aby poprzez szkolenie nasz klient zdobył lub poszerzył kwalifikacje i kompetencje zawodowe, jak również co jest nie mniej ważne – rozwój zainteresowań i pasji. Rozumiemy dzisiejszy, dynamicznie zmieniający się rynek pracy, dlatego dostosowujemy zakres i program szkoleń do wymagań i oczekiwań pracodawców.

Szkolenia kończą się w zależności od indywidualnych potrzeb klienta i rodzaju przeprowadzanego kursu – państwowym certyfikowanym egzaminem lub zaświadczeniem potwierdzającym nabytą wiedzę oraz umiejętności. Wszelkie szkolenia lub warsztaty organizujemy kompleksowo, opracowujemy materiały, zapewniamy ekspertów, wykładowców, catering oraz sale szkoleniowe. Współpracujemy z kilkoma instytucjami szkoleniowymi i na zamówienie jesteśmy w stanie zorganizować niemal każde szkolenie zawodowe.

Szczególną uwagę przywiązujemy do szkoleń/kursów/warsztatów kierowanych do osób niepełnosprawnych oraz długotrwale wykluczonych z rynku pracy. Znając doskonale potrzeby tych grup społecznych, dostosowujemy warunki i metody szkolenia w zależności od choćby rodzaju niepełnosprawności. Dzięki naszym kursom niepełnosprawni nie tylko zdobywają cenne kwalifikacje zawodowe, ale co często jest dla nich równie istotne, przełamują wykluczenie społeczne na wielu płaszczyznach swojego życia.

Certyfikowane szkolenia komputerowe
Szkolenia niecertyfikowane - dział w przygotowaniu
Certyfikowane kursy czeladnicze
Szkolenia kwalifikowane - dział w przygotowaniu

Potrzebujesz indywidualnej oferty?

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń