Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Usługi szkoleniowe:

-  szkolenia zawodowe kształcące umiejętności i wiedzę z zakresu takich zawodów jak: kucharz, kelner, pomoc kuchenna, fryzjer, kosmetyczka, opiekunka dziecięca, opiekunka osób starszych, budowlaniec. Współpracujemy z kilkoma instytucjami szkoleniowymi i na zamówienie zorganizujemy szkolenie zawodowe z każdego zakresu.

-  specjalizujemy się w organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych dostosowując warunki i metody szkolenia w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

-  szkolenia w zakresie przedsiębiorczości Społecznej, zakładania spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych. Organizujemy profesjonalne warsztaty z grupami osób chcących podjąć działalność gospodarczą w jednym z podmiotów ekonomii Społecznej.

-  szkolenia dla pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu wszystkich form przedsiębiorczości Społecznej, wykorzystaniu nowatorskich form pracy w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, animacji środowiska lokalnego, partycypacji Społecznej i rozwoju lokalnego, prowadzenia grup wsparcia i grup edukacyjnych

- szkolenia z zakresu źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych, myślenia projektowego, planowania przedsięwzięć lokalnych

-  warsztaty z aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty z animacji, rękodzieła, ar terapii oraz technik ogólnorozwojowych i poprawiających umiejętności społeczne i interpersonalne

- profesjonalne  doradztwo specjalistyczne w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i edukacji z zakresu problemów społecznych

 

Szkolenia i warsztaty organizujemy kompleksowo – opracowujemy materiały, zapewniamy ekspertów i wykładowców, organizujemy catering oraz sale szkoleniowe. Szkolenia i wizyty studyjne możemy zorganizować na miejscu u klienta oraz szkolenia wyjazdowe .

Współpracujemy z ekspertami i wykładowcami z różnych dziedzin, którzy na zlecenie przygotowują również konkretne programy szkoleniowe pod potrzeby klienta, również wcześniej dokonując analizy potrzeb szkoleniowych.

Naszą specjalnością jest organizacja wizyt studyjnych, na których naocznie można obejrzeć przykład dobrego systemu rozwoju ekonomii społecznej  i zapoznać się z wszystkimi przykładami zastosowania teorii w praktyce. Wizyty studyjne organizujemy kompleksowo nie tylko w Kluczach, ale również współpracujemy z innymi podmiotami ekonomii społecznej w Polsce tj. Bałtów czy Kraków.

Jesteśmy członkiem Małopolskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej i współpracujemy z wszystkimi instytucjami skupionymi w tym pakcie.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” zaprasza na
kurs z zakresu przygotowania zawodowego dla ASYSTENTÓW RODZINY
według programu, który został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny oraz na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, posiada decyzję z dnia 22 stycznia 2013 r. (nr 43/2012/Ar) Departamentu Polityki Rodzinnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia.

informacje o kursie
formularz zgłoszeniowy

Zachęcamy do kontaktu z naszą spółdzielnią poprzez zakładkę „Zapytaj o nasze usługi„.

Dział szkoleń:
Monika Miszczyńska

tel. 32 647 21 52, e-mail: szkolenia@opokas.pl

 

Nasi partnerzy: