Wizyty studyjne

Opis wkrótce

Warsztaty

Opis wkrótce

Skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego

Doradca zawodowy – udziela pomocy w wyborze zawodu kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy

W Spółdzielni Socjalnej OPOKA wiemy że dobre doradztwo zawodowe nie polega na wskazaniu palcem co dana osoba musi robić. Jedną z najważniejszych kwestii jest pomoc klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu dostrzeżenie realnej drogi. Nieistotny jest moment w którym decydujemy się na profesjonalne wsparcie. W każdym momencie możemy skręcić lub zawrócić z obranej drogi. Usługi doradztwa pracy realizowane przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA są kierowane głównie do osób dotkniętych wykluczeniem społeczno-zawodowym, ale również do licealistów planujących swoją przyszłość, studentów-na początku jak i w trakcie studiów- oraz osób, które już karierę zawodową posiadają, a brak im odwagi by samodzielnie dokonać zmian.

Umów się na konsultacje

Poradnictwo psychologiczne

Spółdzielnia Socjalna OPOKA przeprowadza Poradnictwo psychologiczne które jest formą pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, co dzieje się w jasno określonym, stosunkowo krótkim czasie. To również udzielenie wsparcia, praca nad motywacją (np. do terapii, diagnostyki, leczenia w ośrodku specjalistycznym, mediacji). Poradnictwo psychologiczne jest działaniem zawsze dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta, które mają na celu:

  • zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu którego przychodzi do specjalisty, jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany
Umów się na konsultacje

Dział Szkoleń, Wizyt Studyjnych i Warsztatów

Adres siedziby:
ul. Hutnicza 26,
32-310 Chechlo
Telefon:
32 647 21 05 lub 517 954 375