Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

 

 

<———— ĆWICZENIA Z PIŁKAMI —————>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraz codzienna przejażdżka Mariusza na rowerze :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————

TAK PRACUJEMY  :)


 

Tak sie kroi kapustę …………………..

 

 

 

 

 

 

Kasia myje warzywa……..

 

 

 

 

 

 

Jak codzień wspólnie obieramy ziemniaki :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————–

Wyjazd SZCZAWNICA 2016

Spółdzielnia Opoka od 2012 roku prowadzi zakład aktywności zawodowej , osoby niepełnosprawne mogą realizować się zawodowo w branży gastronomicznej, ale nie samą pracą żyjemy…. :-) Nasi uczestnicy mogli odetchnąć i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem w malowniczej Szczawnicy :-)


 

————————————————————————————————————————————————-

Zakład Aktywności Zawodowej „OPOKA” jest pierwszym w Polsce prowadzonym przez spółdzielnię socjalną. Organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” działająca od 2009 roku na rynku usług gastronomicznych, kateringowych i szkoleniowych, status zakładu aktywności zawodowej uzyskała 15.06.2012 r. ZAZ to jedna z kolejnych inicjatyw spółdzielni, która ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i przygotowanie ich na otwarty rynek pracy lub do pracy w Zakładzie Pracy Chronionej. Cel ten jest realizowany poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. W utworzonym zakładzie zatrudniono 20 osób niepełnosprawnych (11 kobiet, 9 mężczyzn) o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezdolnych do pracy nawet na chronionym rynku pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu tym osobom przygotowania do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład prowadzi usługową działalność gastronomiczną i kateringową. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie objęte są przeszkoleniem zawodowym w trzech zawodach: kucharz, pomoc kuchenna i kelner oraz programem rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Pracownicy zakładu sukcesywnie są przygotowani do prowadzenia działalności kateringowej i gastronomicznej oraz ścisłej współpracy z prowadzącym podmiotem. Zespół pracowników przygotowuje posiłki zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego oraz obsługuje zewnętrzne imprezy okolicznościowe oraz biznesowe.

Pracownikami zakładu kierują wyspecjalizowani w swoich dziedzinach i jednocześnie przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi – instruktorzy zawodu. Placówka ma swoją siedzibę w Chechle, przy ul. Hutniczej 22.

Zakład finansowany jest z trzech źródeł :
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Środki zakładu pozyskane z realizacji usług cateringowo-gastronomicznych
3. System Obsługi Dofinansowań „SOD”

 

Nasi partnerzy: